Композицията – как да направим перфектната снимка

Композицията е всичко това, което прави една снимка да изглежда добре. Композицията не е приоритет само на фотографията. Всъшност тя е неразделна част от живописта. Има няколко основни правила, които ако бъдат спазени, ще направят вашите снимки приятни и забележими.

1. Разположение на хоризонта.
Когато снимате пейзажни снимки, правете кадъра така, че хоризонта да бъда или в горната или в долната част на кадъра, но не и в средата.

2. Задръжте погледа на хората в пределите на снимката.
Постарайте се да планирате композицията, така че погледа на хората да бъде насочен към обекти които са в самата снимка. Интересен е факта, че нечетния брой обекти и хорат в даден кадар, създават условия за по-доброто възприемане на кадъра.

3. Правило на третините
Едно от най-важните правила е това на третините, при което кадъра мислено се разделя на девет еднакви правоъгълника, както е показано на снимката по-долу. Най-силно ще се възприеме обекта, които попадне в зоната на пресичане на хоризонталните и вертикалните линии.

4. Случайни предмети и светли петна.
Избягвайте заснемането на случайни обекти в кадъра. Те развалят композицията и водят до дисбаланс. Светлите петна действат по същия начин, създават хаус у неподреденост в снимката. Ако все пак се налага те да присъстват, не ги разполагайте по края на кадъра. Така те ще отвличат вниманието от акцента на фотографията.

5. Кадруване на снимката.
Цифровата фотография ни даде невероятни възможности за корекция на снимките. Промяната на цветовете или заличаване на видими дефекти – това са сред малкото неща, които може да бъдат променени. Чрез промяна размера на снимката, може да променим напълно композицията.

6. Портретни снимки. Точка на заснемане и позициониране.
Бъдете внимателни с точката на снимане (ъгъл на снимане). В портретните снимки в пълен ръст, ниската точка на снимане прави краката по-дълги, а главата по-малка и обратното високата точка ще направи краката по-къси а главата по-голяма. Ако правите близък кадър (примерно паспортни снимки) то тогава главата не трябва да заема повече от 1/3 от кадъра. Мъжките портрети трябва да са максимално резки, докато женските по-меки. Линията на очите трябва да бъде леко наклонена, а не хоризонтална. Разположението не трябва да е в централната част на кадъра.

Понякога въпреки, че нарушаваме всички правила получената снимка е достатъчно привлекателна. Правилата са затова, за да бъдат нарушавани 🙂 Не бъдете консервативни, направете си собствени правила, такива с които да правите вашите снимки уникални и различни.