Ние сме Luminar – млад и амбициозен екип, отдаден изцяло на работата си, преследващ идеите си с хъс и жажда за победа. Ние следим новите тенденции при фото и видео технологиите и правим така, че във всяко нещо да има частица от нас. Усмивката Ви от крайния резултат е най-голямата ни награда.

Here is a simple but powerful rule – always give people more than what they expect to get.
Ето едно просто но могъщо правило – винаги давай на хората повече от това, което очакват.
Nelson Boswel